Apostoli idők

Az interneten elérhető hírek szerint a harmadik jeruzsálemi templom Bibliában megjövendölt újraépítése a küszöbön áll. Készülődik egy önkényes világkormány. Hiszékenység hódít. Báránybőrbe bújtatott farkasok vezetik a népeket, és a felvilágosodásnak nevezett  elsötétedés végjátéka zajlik.
A privatizációnak nevezett törvényesített kifosztás révén az anyagi erőforrások eloszlása végletesen igazságtalanná és irracionálissá vált.

Az intézményesült egyházak gyakorlatilag csak altatják a hívőket, álkereszténységet művelnek és felvizezett evangéliumot prédikálnak.
Az emberek nemtörődömsége (ignoranciája), szellemi vaksága és anyagiassága tömeges méretű. A percember típusa múltnélküli, jövőjével szemben felelőtlen, hipnotizált, könnyen manipulálható, ideigvaló anyagias érdekekkel foglalkozó és érzéki élvezetekkel tölti ki kegyelmi idejét. Nem fárasztja magát emlékezéssel, gondolkodással, imádkozással.

A globalizált ember látszatszabadságával elégedett, önelégült, önellátásra képtelen, sok szempontból függő helyzetű, lelkileg elsivárosodott, szegényes gondolkodású, virtuális világban élő, pénzügyileg és törvényi szabályozásokkal egyre inkább röghöz kötött legújabb kori rabszolga. A tájékozódási képességét és veszélyérzetét vesztett tömegember élethazugságaiba menekül, és zaklatásnak veszi, ha fel akarják ébreszteni ebbéli állapotából.
A magyar ember elsődleges feladata ebben a korban önmagának vállalása.
“Meg”-tenni a keresztes Jézus útmutatása és tanításai alapján az amúgy is, minden korban helyén való életmódváltoztatásokat,  tenni az-“ért” ami jó, és nem menni bele félrevezető csatározásokba. 
A mag és a hon őrzése várainkban, a szabadságra és a teljes tudásra törekvés, a fény felszabadítása anyagi világunkban.
Jézus Urunk nevéből sejthető az izzás és a győzés fogalma, tehát a hévség, a hívség, nem pedig lagymatagság, hidegen hagyás, hitetlenség, nem elvtelen kompromisszumkeresés az üzenete ennek a mindenekfeletti hatalommal bíró névnek. Jézus figyelmeztet bennünket, hogy ne féljünk, de szó sincs itt bármiféle, a mai értelemben vett kényelmes polgári jövőről. Higgyünk, és ne hitegessük  magunkat. Igaz szerelmet és nekünk teremtetett mátkát válasszunk!

Magyarságunk, magyar nyelvünk és magyar hazánk győzelmes vállalása, a teremtéssel összhangban lévő küldetésünk teljesítése az egyetlen járható út a jövőbe. Átvivén a fogunkban tartva a szerelmet a tulsó partra. Azzal törődjünk, azt gondozzuk ami ránk bízatott, amiről nekünk kell számot adnunk.

Nagy László:
Ki viszi át a szerelmet

Létem ha végleg lemerűlt,
ki imád tücsök-hegedűt?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?
Lágy hantu mezővé a sziklacsípőket
ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt
hajakat, verőereket?
S dúlt hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerűlt,
ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s